Arrow

Produktinformation

WICSTYLE 65ED, den energibesparande automatiska skjutdörren för kommersiella byggnader med WICSTYLE 65-profi ler som grund. Automatiska skjutdörrar har korta öppnings- och stängningsintervaller som optimerad utifrån de givna förutsättningarna. Därmed kan de bibehålla maximalt med värme inne i byggnaden när de är i bruk. Men den mest betydande delen i dess energieffektiva anspråk är dock dess läge större delen av tiden, det vill säga när den är i stängt läge såsom nattetid. Under sådana perioder är WICSTYLE 65EDs egenskaper speciellt framträdande då dess täta konstruktion och låga Uf -värde markant bidrar till att hålla ner byggnadens totala energiförbrukning